Raincheck

Best Books, Raincheck By Raincheck

The Hungarian

Best Books, The Hungarian By The Hungarian

Hope For the Flowers: A parable about life, revolu...

Best Books, Hope For the Flowers: A parable about life, revolu... By Hope For the Flowers: A parable about life, revolu...

We've Been Healing All Along: Real Lives, Real Str...

Best Books, We've Been Healing All Along: Real Lives, Real Str... By We've Been Healing All Along: Real Lives, Real Str...

The Laws of Spirit: A Tale of Transformation

Best Books, The Laws of Spirit: A Tale of Transformation By The Laws of Spirit: A Tale of Transformation

Lover Eternal

Best Books, Lover Eternal By Lover Eternal

Piosenka o zależnościach i uzależnieniach

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki March 22, 2020

Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki e Dycki pisze od lat w a ciwie ten sam wiersz, m wiono ju dawno Jedni uznaj to za wad , inni za zalet To po prostu konsekwencja tego wiata Forma ko omyjki, jako element stabilizuj cy rzeczywisto albo jej pragnienie , dlaczego by nie Dycki jest czarownikiem, w ka dym sensie Ostinatowe formy maj to do siebie, e wprowadzaj ad Trzykrotne powt rzenie dysonans e Dycki pisze od lat w a ciwie ten sam wiersz, m wiono ju dawno Jedni uznaj to za wad , inni za zalet To po prostu konsekwencja tego wiata Forma ko omyjki, jako element stabilizuj cy rzeczywisto albo jej pragnienie , dlaczego by nie Dycki jest czarownikiem, w ka dym sensie Ostinatowe formy maj to do siebie, e wprowadzaj ad Trzykrotne powt rzenie dysonansowego akordu powoduje, e staje si on konsonansem Tak samo ma si sprawa z wierszem Dyckiego Przyznam si bez bicia, w pierwszym momencie pomy la em po przeczytaniu pierwszych kilku tekst w znowu ten sam Dyciu Ale po chwili przysz a my l ale jaki mia by by by ten inny Dyciu Bez obsesyjnych powt rze , za ama rytmu, bez figury ta ca, choroby i ko ci To to w og le nie by by Dyciu Ta ksi ka jest konsekwencj wszystkich poprzednich ksi ek Jest jak Kunst der Fuge Tematy podane w pierwszym tek cie, o wietlane na r ne sposoby w nast pnych Przy niekt rych tekstach zobaczycie daty, ale nie dajcie si zwie Dyciowi, my przecie doskonale ju wiemy, e wiersze Dycia dziej si poza czasem Edward Pasewicz

Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

  • BEST AZW "Ò Piosenka o zależnościach i uzależnieniach" || UNLIMITED (EPUB) ☆
    156 Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
  • thumbnail Title: BEST AZW "Ò Piosenka o zależnościach i uzależnieniach" || UNLIMITED (EPUB) ☆
    Posted by:Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
    Published :2020-03-22T01:26:11+00:00