Humor político en tiempos de represión

Best Books, Humor político en tiempos de represión By Humor político en tiempos de represión

Northern Belle: Romance

Best Books, Northern Belle: Romance By Northern Belle: Romance

Photographic

Best Books, Photographic By Photographic

Breakfast Sandwich Maker Cookbook: 45 Delicious, Q...

Best Books, Breakfast Sandwich Maker Cookbook: 45 Delicious, Q... By Breakfast Sandwich Maker Cookbook: 45 Delicious, Q...

The Chinese Soup Kitchen E-Book Volume I

Best Books, The Chinese Soup Kitchen E-Book Volume I By The Chinese Soup Kitchen E-Book Volume I

Frugal Living for the 21st Century: Adventures in ...

Best Books, Frugal Living for the 21st Century: Adventures in ... By Frugal Living for the 21st Century: Adventures in ...

Kratki ljudi

Zoran Ćirić February 04, 2020

Kratki ljudi Zoran Ćirić SASVIM INTIMNE PRI EZoran iri je jedan od najzna ajnijih savremenih srpskih pripoveda a, a njegova najnovija knjiga pri a, KRATKI LJUDI, na kratkom prostoru, u blicevima niza ivotnih i egzistencijalnih situacija otkriva svom itaocu neke od produbljenih uvida, izdi u i ivotno iskustvo na nivo relevantnog literarnog iskustva.U intimnoj, sasvim introspektivnoj svetlosti,SASVIM INTIMNE PRI EZoran iri je jedan od najzna ajnijih savremenih srpskih pripoveda a, a njegova najnovija knjiga pri a, KRATKI LJUDI, na kratkom prostoru, u blicevima niza ivotnih i egzistencijalnih situacija otkriva svom itaocu neke od produbljenih uvida, izdi u i ivotno iskustvo na nivo relevantnog literarnog iskustva.U intimnoj, sasvim introspektivnoj svetlosti, mno tvo junaka osvetljava svet svojim ivotnim i porodi nim pri ama, a njihov autor veruje da se mo e prona i drugi svet u skrivalici banalnog sveta Glasovi ovih mu karaca i ena su iz sasvim razli itih stvarnosnih i uzrasnih registara, a produbljeni pesni ki jezik, produbljen do samih jezovitih granica smrtnog, jeste ona kartografija mesta na kojima se lome njihovi ivoti.Poetski iluminirane, a surovo stvarne, natopljne setom, s mnogo bluza i d eza na ih rasutih ivota, iri eve pri e iz KRATKIH LJUDI se pred nama ustvari otkrivaju kao uzbudljiva i fizi ka i metafizi ka potraga za smislom o inskog sveta, koga u sebi svi nosimo, ma gde bio.

Kratki ljudi Zoran Ćirić

  • [KINDLE] ô Kratki ljudi | By ð Zoran Ćirić
    310 Zoran Ćirić
  • thumbnail Title: [KINDLE] ô Kratki ljudi | By ð Zoran Ćirić
    Posted by:Zoran Ćirić
    Published :2020-02-04T19:08:15+00:00