Ateş Denizi

Beşir Ayvazoğlu August 08, 2019

Ateş Denizi Beşir Ayvazoğlu Ate ten D nemlerin Roman Bu ate denizinin iki yakas varBazen bir nehir gibi ak yor ve n ne geleni s r kl yor Bazen kara bir r zg r onun ba n d nd r yor Ate , i indeki bal klan da yak yor Ak lla ruh cenk ediyor orada Do u ile Bat ate i neleriyle birbirine ge iyor A k, bazen yokluk elbisesi giyiyor Bazen bir ya mura d n yor Edebiyat, tarih, m zik alev almAte ten D nemlerin Roman Bu ate denizinin iki yakas varBazen bir nehir gibi ak yor ve n ne geleni s r kl yor Bazen kara bir r zg r onun ba n d nd r yor Ate , i indeki bal klan da yak yor Ak lla ruh cenk ediyor orada Do u ile Bat ate i neleriyle birbirine ge iyor A k, bazen yokluk elbisesi giyiyor Bazen bir ya mura d n yor Edebiyat, tarih, m zik alev alm at gibi ko uyor Ses bir ruh bulutu gibi s r kleniyor me hulde K lt r tarihinin son bestesi Gazetelerin birinci sayfalar bir ayd r zt rk e, zt rk e soyad , radyolarda alaturkan n yasaklanmas , z T rk musikisinin yarat lmas , mill opera, Ayasofya Camii nin m ze yap lmas , iki g nd r de a a, hac , haf z, hoca, efendi, bey, beyefendi, pa a, han m, han mefendi, molla, hazretleri gibi lakap ve unvanlar n kald r lmas hakk nda haberlerle dolup ta yordu Ama mesela Mu taki zelzele fel keti k sac k bir haberle ge i tirilmi ti Bir y zy l yang nlarla, sava larla, i galle bo u mu , peri an bir stanbul.Cumhuriyetle birlikte her g n yeniden kurulan bir lke Her sabah yeni bir de i ime uyanan ayd nlar nk l p ruhunun kimi zaman serseri kur unlar n n g lgesinde hayatta kalma abalar niversite reformuyla Dar lf nun daki g revinden kovulan Galip Bey in evrak ndan yola k larak yaz lan bir serencam.Be ir Ayvazo lu nun kaleminden, 1930 lu y llar n T rkiye sine dair, belge niteli inde bir roman.

Ateş Denizi Beşir Ayvazoğlu

  • [PDF] ↠ Ateş Denizi | by ☆ Beşir Ayvazoğlu
    259 Beşir Ayvazoğlu
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Ateş Denizi | by ☆ Beşir Ayvazoğlu
    Posted by:Beşir Ayvazoğlu
    Published :2019-08-08T02:55:29+00:00