Neapol '44

Norman Lewis Janusz Ruszkowski June 13, 2019

Neapol '44 Norman Lewis Janusz Ruszkowski Norman Lewis trafi do W och jako oficer kom rki brytyjskiego wywiadu do czonej do sztabu Ameryka skiej Pi tej Armii M ody Brytyjczyk nie spodziewa si , e rok p niej b dzie wyje d a z dziennikiem pe nym wspomnie o niezwyk ym mie cie i jego mieszka cach.Kiedy Lewis przyby do Neapolu, sytuacja podobnie jak w reszcie kraju powa nie si komplikowa a Kampania w oskNorman Lewis trafi do W och jako oficer kom rki brytyjskiego wywiadu do czonej do sztabu Ameryka skiej Pi tej Armii M ody Brytyjczyk nie spodziewa si , e rok p niej b dzie wyje d a z dziennikiem pe nym wspomnie o niezwyk ym mie cie i jego mieszka cach.Kiedy Lewis przyby do Neapolu, sytuacja podobnie jak w reszcie kraju powa nie si komplikowa a Kampania w oska trwa a, Mussolini nie zamierza si podda , alianci wsz dzie tropili faszyst w, a cywile musieli zmierzy si z problemami wojennej codzienno ci Brakowa o ywno ci, mafia ros a w si , a czarny rynek by jedynym ratunkiem dla g odnego miasta Jednak neapolita czycy, dla kt rych jedzenie by o wa niejsze nawet od mi o ci, wykazywali niezwyk zdolno radzenia sobie w ka dej sytuacji W dniach poprzedzaj cych wyzwolenie wyjedli wszystkie tropikalne ryby z miejskiego akwarium, a kiedy w nielegalnym obrocie pojawi si makaron, zorganizowali wy cigi w jedzeniu spaghetti.Dziennik z rocznego pobytu m odego Anglika w Italii to galeria nietuzinkowych postaci i zapis niezwyk ych zdarze z miasta, w kt rym ludzie pomimo wojny i okupacji yli pe ni ycia.

Neapol '44 Norman Lewis Janusz Ruszkowski

  • [☆ Neapol '44 || ✓ PDF Read by ☆ Norman Lewis Janusz Ruszkowski]
    191 Norman Lewis Janusz Ruszkowski
  • thumbnail Title: [☆ Neapol '44 || ✓ PDF Read by ☆ Norman Lewis Janusz Ruszkowski]
    Posted by:Norman Lewis Janusz Ruszkowski
    Published :2019-06-13T14:14:43+00:00