Hayatı ve Siyaseti Düşünmek: Türkiye'nin Siyasal Durumu ve Zor Zamanda Yaşamak

Yalçın Akdoğan August 12, 2019

Hayatı ve Siyaseti Düşünmek: Türkiye'nin Siyasal Durumu ve Zor Zamanda Yaşamak Yalçın Akdoğan Bunal m d nemleri inanc nda samimi, amelinde srarl , hizmetinde gayretli insanlar retir Karizmatik nderler, halk kahramanlar , b y k ozanlar, tarihte ismini ok a duydu umuz ah slar kriz d nemlerinin insanlar d r.Tarihin h z kazand , b y k devirlerin kesi im noktas n olu turan, de i im h z n n y llardan g nlere kayd bu zaman dilimleri b y k olaylara ve b y k aktBunal m d nemleri inanc nda samimi, amelinde srarl , hizmetinde gayretli insanlar retir Karizmatik nderler, halk kahramanlar , b y k ozanlar, tarihte ismini ok a duydu umuz ah slar kriz d nemlerinin insanlar d r.Tarihin h z kazand , b y k devirlerin kesi im noktas n olu turan, de i im h z n n y llardan g nlere kayd bu zaman dilimleri b y k olaylara ve b y k akt rlere ev sahipli i yapar Yeni bir bin y la girerken tarihin harmanlama d nemini ya yoruz Ya l d nyam z n art k k k olaylar i in b y k zamanlar ay racak hali yok Mega d n mler hemen ve imdi olmak zorunda Bu elbette bir g nde be ya ihtiyarlayan bir adam n zihnen y pranmas gibi bir durum Zaman n d na d vermek ok kolay.De i imin h z na yeti mek, onu yakalamak ve y nlendirmek ise b y k istidatlar gerektiriyor.Kalbin h zla arpt , g nl n karma k duygularla depre ti i, akl n patlarcas na zorland haller nitelikli d ncenin, deruni muhabbetlerin filizlendi i hallerdir Unutulmayan a klar dillerden d meyen t rk ler, destan olan olaylar b yle d nemlerde g r l r.Bu kitap, hayat ve siyaseti d nmek i in m tevaz bir aba Bu aban n d nmek a s ndan ta d nem, aktard bilgi kadar nemli Farkl zaman dilimlerinde kaleme al nan bu yaz lar zamandan bir kesiti yans t yor Ancak bu bile T rkiye yi anlayabilmek i in yeterli nk T rkiye de siyasi m cadele ba ndan beri ayn eksende cereyan ediyor.

Hayatı ve Siyaseti Düşünmek: Türkiye'nin Siyasal Durumu ve Zor Zamanda Yaşamak Yalçın Akdoğan

  • [MOBI] ☆ Hayatı ve Siyaseti Düşünmek: Türkiye'nin Siyasal Durumu ve Zor Zamanda Yaşamak | BY ↠ Yalçın Akdoğan
    456 Yalçın Akdoğan
  • thumbnail Title: [MOBI] ☆ Hayatı ve Siyaseti Düşünmek: Türkiye'nin Siyasal Durumu ve Zor Zamanda Yaşamak | BY ↠ Yalçın Akdoğan
    Posted by:Yalçın Akdoğan
    Published :2019-08-12T11:03:26+00:00