Latest post

De terugkeer van Europa (Nexus 70)

Rob Riemen June 01, 2020

De terugkeer van Europa (Nexus 70) Rob Riemen Het tijdschrift Nexus is opgericht om in een kritische dialoog met de in een lange traditie overgeleverde kunst, filosofie n en levensbeschouwingen de Europese cultuur levend te houden opdat zij zo haar essenti le betekenis kan vervullen inzicht bieden in eigentijdse vragen en problemen.Ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum is voor Nexus 70 een tiental klassieke toesHet tijdschrift Nexus is opgericht om in een kritische dialoog met de in een lange traditie overgeleverde kunst, filosofie n en levensbeschouwingen de Europese cultuur levend te houden opdat zij zo haar essenti le betekenis kan vervullen inzicht bieden in eigentijdse vragen en problemen.Ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum is voor Nexus 70 een tiental klassieke toespraken verzameld van o.a Victor Hugo, Robert Musil, Joseph Roth, Stephen Spender en Robert Schuman die ons als de draad van Ariadne uit een doodse Unie kunnen leiden Tegelijk, omwille van de kritische dialoog, zijn eigentijdse denkers en dichters o.a Colm T ib n, Timothy Garton Ash, Ivan Krastev, Adam Zagajewski, Javier Mar as, Philipp Blom en Placido Domingo gevraagd te reflecteren op de nexus tussen verleden, heden en toekomst.Zo is Nexus 70 als een polyfoon gezang van Orpheus vol van hoop, zelfinzicht, wijsheid en vertrouwen Dit opdat prinses Europa uit de vergetelheid wederkeert en, nadat zij haar tranen heeft gedroogd over de wandaden die in haar naam zijn gepleegd, bewust van haar eigen daden in het verleden, weer wil vechten voor het verwezenlijken van haar droom een beschaving waarin ieder mens in waardigheid zal leven en met trots zal zeggen Ik ben Europeaan

De terugkeer van Europa (Nexus 70) Rob Riemen

  • [E-Book] ↠ Unlimited Å De terugkeer van Europa (Nexus 70) : by Rob Riemen ↠
    Rob Riemen