Letopisețul Țării Moldovei

Grigore Ureche January1 27, 2019

Letopisețul Țării Moldovei Grigore Ureche Letopise ul rii Moldovei de c nd s au desc lecat ara i de cursul anilor i de via a domnilor care scrie de la Drago p n la Aron vod a fost scris spre sf r itul vie ii, se crede c ar fi muncit la el ntre anii 1642 1647 Baza informativ a cronicii au constituit o manualele slavone de curte, cronica Poloniei a lui Joachim Bielski i o cosmografie latin ValoareaLetopise ul rii Moldovei de c nd s au desc lecat ara i de cursul anilor i de via a domnilor care scrie de la Drago p n la Aron vod a fost scris spre sf r itul vie ii, se crede c ar fi muncit la el ntre anii 1642 1647 Baza informativ a cronicii au constituit o manualele slavone de curte, cronica Poloniei a lui Joachim Bielski i o cosmografie latin Valoarea ei const n integrarea faptelor istorice ntr un sistem de g ndire politic.Cronicarul motiveaz scrierea acestui letopise din simplul pretext ca s nu se nece anii cei trecu i i s lase urma ilor am nunte despre cele ce au fost s se petreac n anii de demult, dar i din grija ca ace tia s nu r m n asemenea fiarelor i dobitoacelor celor mute i f r minte E de accentuat importan a pe care o acord cronicarul istoriei n trezirea i cre terea con tiin ei na ionale a poporului, Letopise ul rii Moldovei constituind nceputul istoriografiei n limba rom n.Versiunea original a circulat ntr un mediu foarte restr ns i s a pierdut foarte de timpuriu, la baza tuturor copiilor ulterioare din a doua jum tate a sec al XVII lea i p n ast zi st nd versiunile interpolate ale lui Simion Dasc lul Al i copi ti, ca Misail C lug rul i Axinte Uricariul au ad ugat la r ndul lor unele pasaje Majoritatea interpol rilor au fost identificate, unele chiar de Miron Costin Ast zi se p streaz 22 de copii manuscrise, con in nd integral sau par ial cronica lui Ureche Prima publicare a textului s a f cut n 1852, de c tre Mihail Kog lniceanu.Letopise ul prezint istoria Moldovei de la al doilea desc lecat 1359 p n la doua domnie lui Aron vod Grigore Ureche a consemnat n mod obiectiv evenimentele i nt mpl rile cele mai importante, in nd foarte mult s fie nu un scriitoriu de cuvinte de arte ce de dereptate Adversar al unei puteri domne ti f r controlul boierimii, Ureche a scris cronica de pe pozi ia marii boierimi A glorificat eroica lupt antiotoman a moldovenilor pentru neat rnarea rii i n special epoca lui tefan cel Mare n politica extern , Grigore Ureche a promovat cu perseveren ideea polonofil izb virea Moldovei de turci numai n alian cu Polonia ntr un capitol intitulat Pentru limba noastr moldoveneasc , remarc influen a altor limbi a ijderea i limba noastr din multe limbi este adunat i ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur , afirm descenden a roman de la R m ne tragem i face unele apropieri etimologice ntre cuvintele rom ne ti i cele latine ti de la r mleni, ce le zicem latini p ne, ei zic panis carne, ei zic caro g ina, ei zic galina muiarea, mulier f meia, femina p rinte, pater al nostru, noster i alte multe din limba l tineasc , c de ne am socoti pre am nuntu, toate cuvintele le m n lege Ureche gre e te originea doar a dou cuvinte femeie familia, p rinte parentem Cronicarul afirm i originea comun a moldovenilor, muntenilor i ardelenilor.A nt mpinat greut i de exprimare pentru c nu a avut un model de cronic n limba rom n , de aceea frazele sunt mai greoaie, amestec nd sintaxa slav cu cea oral rom neasc.N Manolescu, n Istoria critic a literaturii rom ne desprinde urm toarele tr s turi ale operei a atitudinea critic fa de izvoare nu folose te tirile care nu se tocmesc b el patriotic i educativ precis demonstreaz latinitatea limbii cu exemple i vede necesitatea ca rom nii s aib i o istorie a lor, cum au alte popoare c folosirea metaforei cronicarii trebuie s fie fierbin i pentru trecut ntr o lupt , moldovenii au pierit c t au n lbit poiana d arta portretului omul este privit sub o calitate sau un viciu esen ial, care i subordoneaz faptele Ilia vod , fiul turcit al lui Petru Rare , pe dinafar s vedea pom nflorit, iar din untru lac mpu it tefan cel Mare este impulsiv, dar viteaz.

Letopisețul Țării Moldovei Grigore Ureche

  • BEST MOBI "Ç Letopisețul Țării Moldovei" || UNLIMITED (PDF) ↠
    317 Grigore Ureche
  • thumbnail Title: BEST MOBI "Ç Letopisețul Țării Moldovei" || UNLIMITED (PDF) ↠
    Posted by:Grigore Ureche
    Published :2019-011-27T06:27:19+00:00