The Tokaido Road: A Novel of Feudal Japan

Best Books, The Tokaido Road: A Novel of Feudal Japan By The Tokaido Road: A Novel of Feudal Japan

The Toxic Consumer: Living Healthy in a Hazardous ...

Best Books, The Toxic Consumer: Living Healthy in a Hazardous ... By The Toxic Consumer: Living Healthy in a Hazardous ...

Savannah

Best Books, Savannah By Savannah

Zhukov's Greatest Defeat: The Red Army's Epic Disa...

Best Books, Zhukov's Greatest Defeat: The Red Army's Epic Disa... By Zhukov's Greatest Defeat: The Red Army's Epic Disa...

Chlorophyll In His Veins; J. C. Raulston, Horticul...

Best Books, Chlorophyll In His Veins; J. C. Raulston, Horticul... By Chlorophyll In His Veins; J. C. Raulston, Horticul...

Savoring Savannah: Feasts from the Low Country

Best Books, Savoring Savannah: Feasts from the Low Country By Savoring Savannah: Feasts from the Low Country

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak

François Georgeon Paul Dumont February 19, 2020

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak François Georgeon Paul Dumont Balkanlar dan Magrip e, Kafkaslar dan Arabistan a kadar uzanan bir imparatorlukta ya amak, mezheplerle dinlerin ivelerle dillerin k kenlerle halklar n ve t relerle ya am bi imlerinin ola an st farkl l k g sterdi i karmakar k bir d nyada ya amakt r Ve tabii, dinin a rl yla aile, tarikat, lonca, cemaat gibi grupla malar n ka n lmaz nemiyle m badele, oyun, t renBalkanlar dan Magrip e, Kafkaslar dan Arabistan a kadar uzanan bir imparatorlukta ya amak, mezheplerle dinlerin ivelerle dillerin k kenlerle halklar n ve t relerle ya am bi imlerinin ola an st farkl l k g sterdi i karmakar k bir d nyada ya amakt r Ve tabii, dinin a rl yla aile, tarikat, lonca, cemaat gibi grupla malar n ka n lmaz nemiyle m badele, oyun, t ren, bayram gibi yo un toplumsall k bi imleriyle belirlenmi bir toplumun i inde ya amakt r Osmanl da toplumsalla ma, nerede, nas l ve kimler aras nda olurdu Neler konu ulurdu Ramazan e lencelerine Yahudiler ya da H ristiyanlar kat l r m yd Do u Anadolu daki Ermeni ocuklar hangi oyunlar oynarlard Nas l zmir de bir Frans z olunurdu Kimler T rk e konu urdu 1900 l y llarda Sel nik halk hangi sporlarla u ra rd Kabaday lar n, k lhanbeylerinin toplumdaki i levleri nelerdi Elinizdeki kitap bu sorulara cevap vermeye al yor Bir yandan da, Osmanl hayat son iki y zy lda Bat n n ve milliyet iliklerin etkisiyle nas l evrildi Bireyin yeri neydi Farkl halklar g ndelik hayata uyum sa layabildiler mi Osmanl lar ger ekten birlikte mi ya ad lar, yoksa sadece yan yana m ya ad lar gibi sorular akla getiriyor Son iki y zy lda Osmanl da toplumsal hayat n ak n kitab n ak n izleyerek yakalayabilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak François Georgeon Paul Dumont

  • DOWNLOAD BOOK ã Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak - by François Georgeon Paul Dumont
    382 François Georgeon Paul Dumont
  • thumbnail Title: DOWNLOAD BOOK ã Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak - by François Georgeon Paul Dumont
    Posted by:François Georgeon Paul Dumont
    Published :2020-02-19T03:22:58+00:00